Logo400-2

رسانه اطلاع‌رسانی و شبکه کارآفرینی اقتصاد مردمی

حال محیط زیست مان خوب نیست!

حال محیط زیست مان خوب نیست!

عدم تمکین از اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی،  توسط دستگاه های اجرایی و نادیده گرفتن حقوق شهروندان در برخورداری از هوای پاک، کشور  را با فرابحران های محیط زیستی مواجه ساخته است. به گزارش مجله بیمه و مردم، در گفتگو با مدیرکل اداره روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان عدم هماهنگی میان […]ادامه مطلب

بالا

منوی کاربری:

کلید مورد نظر خود را انتخاب کنید

نماینده بیمه هستید؟

برای سفارش از سایت ابتدا باید عضو شده باشید