Logo400-2

رسانه اطلاع‌رسانی و شبکه کارآفرینی اقتصاد مردمی

چهار فاکتور رشد انسان

چهار فاکتور رشد انسان

تمام انسانهای از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار هستند که آنها را از سایرین متمایز می کند . اما عواملی در رشد انسان کامل نقش دارند که تمرکز بر روی هر یک از آنها می تواند انسان را از رسیدن به رشد کامل محروم سازد و همواره در آن مورد خاص احساس ضعف و ناتوانی داشته باشد . در این خصوص به چهار فاکتور اصلی رشد و زمینه های توسعه آن در زندگی فردی انسان می پردازیم .

  • فاکتور رشد مادی

  • فاکتور رشد عقلی

  • فاکتور رشد عاطفی

  • فاکتور رشد معنوی

هر کدام از فاکتور ها به مرور زمان حتی پیش از تولد انسان در حال شکل گیری است و رفتار والد ها در خصوص هر یک از این عوامل در سرنوشت فرزندانشان از طریق ژنتیک قابل انتقال است . در این مطلب به زمینه های رشد مادی که بیشتر انسانها همواره درگیر آن هستند می پردازیم، زیرا ریشه آن در بقاء و حفظ جان انسان است و نسبت به سایر عوامل از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در اصل  از غریزه انسان نشئت می گیرد .

ما انسانها از بدو تولد، فرزندان خود را با شیر مادر که از مواهب الهی برای تامین خوراک موجودات زنده نظیر ما انسانهاست و از مواد مغذی بسیاری تشکیل شده سیر می کنیم . این اولین اقدام مادی ما در مسیر رشد فرزندمان است . پس از گذشت چند ماه می توانیم از غذاهای مکمل دیگر نیز برای تقویت و رشد بهتر کودک کمک بگیریم . این مسیر تا انتهای زندگی هر انسان ادامه دارد و ما روزانه در سه وعده به خوردن غذای مورد نیاز بدن می پردازیم . این صرفا به رشد جسمانی ما در فاکتور مادی مرتبط است، اما تامین همین نیاز اولیه مستلزم داشتن منابع مالی کافی برای خرید مواد غذایی است .

بیشترانسان ها برای رفع نیازهای روزمره خود و تامین نیازهای گوناگون می بایست در زمینه کسب و کار و بدست آوردن پول کافی فعالیت نمایند . این بخش نیز به تلفیق  دو فاکتور رشد مادی و رشد عقلی انسان  مرتبط می شود و به اصطلاح به آن عقل معاش می گویند .

پدر و مادرهای عزیز می بایست تلاش بسیاری کنند تا زمینه رشد کودک خود در چهار فاکتور مذکور را فراهم نمایند . یکی از زمینه های اساسی و موثر در سرنوشت فرزندان تقویت هوش مالی و شم اقتصادی کودکان است . آنها بایستی هم از لحاظ مادی به لزوم کسب درآمد و مدیریت اقتصادی زندگی خود پی ببرند و هم از لحاظ عقلی، عاطفی و معنوی به ایجاد یک زندگی رشد یافته برگرفته از تلفیق هر چهار فاکتور مذکور دست یابند .

خرید بیمه نامه زندگی و آموزش نحوه پس انداز کردن و سرمایه گذاری پول برای ساختن آینده ای درخشان به فرزندان یکی از مهمترین اقدامات در تلفیق هوشمندانه چهار فاکتور رشد از دوران کودکی است .

از همین جا می تونی برای عضویت در کانون همیاران توسعه و ترویج فرهنگ بیمه اقدام کنی و در جشنواره ویژه نامه زندگی شانس خودت رو امتحان کنی 

نظر خود را به اشتراک بگذارید

بالا

منوی کاربری:

کلید مورد نظر خود را انتخاب کنید

نماینده بیمه هستید؟

برای سفارش از سایت ابتدا باید عضو شده باشید